výbušné prostředí

17 položek

Jako elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu se označují taková elektrická zařízení, která je možno provozovat v prostředí se zvýšenou koncentrací výbušných plynů, par nebo prachů. Taková elektrická zařízení musí být navržena a konstruována takovým způsobem, aby za běžných provozních podmínek nehrozilo nebezpečí výbuchu, například vlivem vysoké provozní teploty zařízení nebo jiskřením v elektrickém obvodu. Příkladem může být vypínač, uvnitř něhož v běžném prostředí vznikají jiskry na spínacích kontaktech. V prostředí s nebezpečím výbuchu by však i tyto nepatrné jiskry mohly iniciovat výbuch. Takové zařízení tak musí být provedeno tak, aby výbuchu předcházelo.

 

Pro výbušné plyny a páry existují následující zóny:

Zóna 2
Jedná se o prostředí, ve kterém existuje pouze malé riziko vzniku výbušné atmosféry. Za běžných provozních podmínek nelze očekávat vznik výbušného prostředí, to ovšem může vzniknout například při neočekávaném úniku hořlavé látky. Obecně jsou do zóny 2 řazena prostředí, u nichž existuje riziko vzniku výbušného prostředí maximálně 10 hodin ročně.
Zóna 1
V prostředí, které je zařazeno do zóny 1, existuje zvýšené riziko vzniku výbušného prostředí. Takové prostředí zde však nemusí být přítomno trvale, ale pouze za určitých podmínek. Obecně jsou do zóny 1 řazena prostředí, u nichž existuje riziko výbušného prostředí 10 až 1000 hodin ročně.
Zóna 0
Jedná se o nejnebezpečnější prostředí z hlediska rizika výbuchu. V tomto prostředí lze očekávat častý výskyt výbušné atmosféry, riziko výbuchu v tomto prostředí může existovat také trvale. Obecně jsou do zóny 0 řazena prostředí, u nichž existuje riziko výbušného prostředí více než 1000 hodin ročně.
Zóny výbušnosti pro prachy
Pro hořlavé prachy existují následující zóny:

Zóna 22
Jedná se o prostředí, ve kterém existuje pouze malé riziko vzniku výbuchu v důsledku rozvířeného prachu. Zóna 22 je analogické označení k zóně 2 pro výbušné plyny a páry.
Zóna 21
Jedná se o prostředí, ve kterém existuje zvýšené riziko vzniku výbuchu v důsledku rozvířeného prachu, které ale nemusí být trvalé. Zóna 21 je analogické označení k zóně 1 pro výbušné plyny a páry.
Zóna 20
V prostředí zařazeném do zóny 20 existuje velké nebo trvalé riziko vzniku výbušného prostředí v důsledku rozvířeného prachu. Zóna 20 je analogické označení k zóně 0 pro výbušné plyny a páry.

Prohledat výsledky filtru fulltextem

Zobrazit:
 • 4070 Kč

  4924,70 Kč s DPH

 • KLE 24W

  KLE24

  5282 Kč

  6391,20 Kč s DPH

 • KLE 36W

  KLE36

  6697 Kč

  8103,40 Kč s DPH

 • CES 20W

  CES-J20

  6712 Kč

  8121,50 Kč s DPH

 • CES 30W

  CES-J30

  7220 Kč

  8736,20 Kč s DPH

 • KLE 50W

  KLE50

  7866 Kč

  9517,90 Kč s DPH

 • CES 40W S

  CES-J40S

  8360 Kč

  10115,60 Kč s DPH

 • CES 40W

  CES-J40

  8612 Kč

  10420,50 Kč s DPH

 • KLE 60W

  KLE60

  8791 Kč

  10637,10 Kč s DPH

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info